fbpx

Ongeluk? Brand? Pak je bedrijfsnoodplan!

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin staat beschreven wat BHV’ers, overige personeel en bezoekers moeten doen bij een calamiteit, zoals brand, een ongeluk of bommelding. De Arbowet verplicht elk bedrijf of onderneming in Nederland een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) in bezit te hebben.

Updaten Bedrijfsnoodplan

vanaf €300,- (excl. btw)

Is jouw bedrijf in het bezit van een bedrijfsnoodplan? Super! Maar zorg er wel voor dat je noodplan up-to-date blijft.

Opstellen Bedrijfsnoodplan

vanaf €700,- (excl. btw)

Een bedrijfsnoodplan is nodig zodat vooral de BHV'ers binnen je bedrijf weten hoe ze moeten handelen tijdens calamiteiten.

Wat staat er allemaal in een bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan bestaat uit de volgende onderdelen:
Doelstellingen: een beschrijving van de typen calamiteiten en noodgevallen waar het noodplan op is gericht. Ook worden verschillende scenario’s benoemd en waar de relevante informatie gevonden kan worden;
Organisatiestructuur: een duidelijk overzicht welke rol het personeel heeft;
Communicatie: procedures hoe er contact moet worden gehouden met externe hulpdiensten nadat deze op de locatie aanwezig zijn om bijstand te verlenen;
Instructieplan: het moment en de manier waarop werknemers en bezoekers geïnstrueerd worden tijdens een calamiteit;
Procedures: omschrijving van de procedures die opgevolgd moeten worden in het geval van een calamiteit, zoals: op welke plaats moet men verzamelen, wie zijn geautoriseerd om hulpdiensten te waarschuwen, hoe BHV’ers moeten handelen;
Tekeningen: van elke verdieping is een tekening aanwezig waarop aangegeven staat wat de vluchtwegen zijn en waar brandmelders en blusmiddelen hangen.

Onze werkwijze naar een persoonlijk bedrijfsnoodplan

Het opvragen van een prijsopgave is altijd vrijblijvend. Wel hebben we vaak extra informatie nodig om tot een gerichte offerte te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen als: is er een brandmeldinstallatie aanwezig? Hoe groot is de locatie? Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig? Hangen er vluchtwegplattegronden?

Na het akkoord van de opdracht, sturen we je een vragenlijst om tot de benodigde informatie voor het bedrijfsnoodplan te komen. Ook zal onze veiligheidsdeskundige een afspraak maken om langs de betreffende locatie te komen voor een inventarisatieronde. Het conceptplan wordt volgens de NEN 8112:2017 richtlijnen geschreven. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden in overleg doorgevoerd, waarna je het definitieve noodplan in PDF toegestuurd krijgt. Het eindresultaat is een bedrijfsnoodplan dat volledig is gericht op je eigen werkomgeving.

Zijn vluchtwegplattegronden verouderd of niet aanwezig? Ook dit kunnen we voor je verzorgen.

Heeft jouw bedrijf een (up-to-date) calamiteitenplan?

Kijk eens binnen jouw bedrijf of er een bedrijfsnoodplan aanwezig is. Bestaat er geen noodplan of is deze ouder dan 3 jaar? Laat CheckYourSafety een bedrijfsnoodplan opstellen of updaten. We werken al voor een aantal gerenommeerde woningcorporaties en vastgoedondernemingen, en helpen ook jou graag om samen je werkplek veiliger maken.