fbpx

Bedrijfsnoodplan wettelijk verplicht

Artikel 15 van de Arbowet verplicht elk bedrijf of onderneming in Nederland een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan) in bezit te hebben. Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin duidelijk en helder staat beschreven wat personeel en bezoekers moeten doen tijdens een calamiteit. Deze komt voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Een bedrijfsnoodplan bestaat uit de volgende onderdelen:
Doelstellingen: een beschrijving van de typen calamiteiten en noodgevallen waar het noodplan op is gericht. Ook worden verschillende scenario’s benoemd en waar de relevante informatie gevonden kan worden;
Organisatiestructuur: een duidelijk overzicht welke rol het personeel heeft;
Communicatie: procedures hoe er contact moet worden gehouden met externe hulpdiensten nadat deze op de locatie aanwezig zijn om bijstand te verlenen;
Instructieplan: het moment en de manier waarop werknemers en bezoekers geïnstrueerd worden tijdens een calamiteit;
Procedures: omschrijving van de procedures die opgevolgd moeten worden in het geval van een calamiteit, zoals: op welke plaats moet men verzamelen, wie zijn geautoriseerd om hulpdiensten te waarschuwen, hoe BHV-ers moeten handelen;
Tekeningen: van elke verdieping is een tekening aanwezig waarop aangegeven staat wat de vluchtwegen zijn en waar brandmelders en blusmiddelen hangen.

Onze werkwijze
Het opvragen van een prijsopgave is altijd vrijblijvend. Als nodig, bezoekt onze veiligheidsexpert de betreffende locatie, om een beeld te krijgen van de situatie. Ook dit is kosteloos. Zo bieden we je altijd de juiste offerte op maat aan.

Een bedrijfsnoodplan is wettelijk verplicht. CheckYourSafety helpt je bij het opstellen van een ontruimingsplan.Zijn vluchtwegplattegronden verouderd of niet aanwezig? Ook dit kunnen we voor je verzorgen.

Na het akkoord van de opdracht, komt het vaak voor dat de veiligheidsexpert nogmaals langs de betreffende locatie gaat voor een rondgang door het gebouw of pand. Vervolgens wordt er een conceptplan geschreven volgens de NEN 8112:2017 richtlijnen. Deze bieden we je dan aan. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen worden dan in overleg doorgevoerd. Het eindresultaat is een bedrijfsnoodplan dat volledig is gericht op je eigen werkomgeving.

Heeft jouw bedrijf een (up-to-date) calamiteitenplan?
Kijk eens binnen jouw bedrijf of er een bedrijfsnoodplan aanwezig is. Bestaat er geen noodplan of is deze ouder dan 3 jaar? Laat CheckYourSafety een bedrijfsnoodplan opstellen of updaten. We werken al voor een aantal gerenommeerde woningcorporaties en vastgoedondernemingen, en helpen ook jou graag om samen je werkplek veiliger maken.

Updaten Bedrijfsnoodplan

vanaf €250,-

Is jouw bedrijf in het bezit van een Bedrijfsnoodplan? Super! Maar draag er wel zorg voor dat je noodplan up-to-date blijft.

Opstellen Bedrijfsnoodplan

vanaf €500,-

Een Bedrijfsnoodplan is nodig zodat alle BHV-ers binnen je bedrijf weten hoe te moeten handelen tijdens calamiteiten.