fbpx

Brandveiligheidsscan uitvoeren

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waaraan alle bouwwerken moeten voldoen. Hieronder valt ook de brandveiligheid. Om te weten of een gebouw daadwerkelijk aan deze voorschriften voldoet, dient er een brandveiligheidsscan, ook wel brandveiligheidsinspectie genoemd, uitgevoerd te worden.

Tijdens een scan controleren we op de aanwezigheid, werking, plaatsbepaling en keuring van brandmeldinstallatie, brandbestrijdingsmiddelen, brandscheidingen, vluchtwegen, vluchtwegroute-aanduiding, vluchtdeuren, noodverlichting en ontruimingsplannen.

Voldoe aan het Bouwbesluit 2012 met een brandveiligheidsinspectie door CheckYourSafety

Snelle scan of uitgebreide brandveiligheidsinspectie

Een brandveiligheidsinspectie kun je zo uitgebreid maken als je wilt. Er zijn 3 mogelijkheden/fases:

Fase 1 – Gebouwdocumentatie en documenttoets (Quickscan)
Meestal begint het met een zogenaamde Quickscan. We inventariseren en beoordelen de aangeleverde gebouwdossiers. Zo krijg je binnen beperkte tijd (en budget) op hoofdlijnen inzicht in de cruciale punten waar eventuele brandveiligheidsgebreken aanwezig kunnen zijn.

De documenttoets wordt uitgevoerd door onze brandveiligheidsdeskundige met kennis van relevante wet- en regelgeving. Het is in deze fase belangrijk op de plattegrond te controleren wat de cruciale brandscheidingen zijn en waar de belangrijkste vluchtwegen lopen.

Fase 2 – Inspectie ter plaatse
Indien nodig en/of gewenst, gaan we de aangegeven brandveiligheidsgebreken vanuit de Quickscan op locatie nader inspecteren. Tijdens de inspectie worden alle onderwerpen, die relevant zijn voor de brandveiligheid, per gebouw op basis van steekproeven (max 10% van de woningen) visueel beoordeeld.

Er wordt een tekening opgeleverd waar alle brandscheidingen op ingetekend zijn. Hierbij worden de uit het dossieronderzoek verkregen tekeningen als onderlegger gebruikt. De tekening zal ingaan op het verloop van de brandscheidingen, alsmede op de prestatie-eis (minuten brandwerendheid).

Fase 3 – Nader te onderzoeken gebreken
Vaak is er bij complexe brandveiligheidsgebreken nader onderzoek nodig. Onze brandveiligheidsdeskundige zal dan dieper en uitgebreider inspectie en/of controle uitvoeren op het specifieke onderdeel.

Beknopte rapportage

Voor alle fases geldt, dat we een beknopte rapportage voor je opmaken met daarin constateringen, gebreken (inclusief foto’s) en bijbehorende conclusies en aanbevelingen. De rapportage is per fase steeds uitgebreider.

Onze aanpak is niet alleen gericht op het opsporen van brandveiligheidsproblemen, we bieden vooral passende oplossingen. Oplossingen die een wettelijk acceptabel brandveiligheidsniveau bieden.

Kostprijs verschilt per fase

De kosten voor het laten uitvoeren van een brandveiligheidsinspectie verschilt per fase en de aanwezige benodigde locatiegegevens/-informatie. Om je een gerichte offerte uit te kunnen brengen, gaan we daarom eerst samen de situatie doorspreken.