fbpx

Werk veilig met een cursus Asbestherkennen

De cursus Asbestherkennen op maat is bestemd voor professionals die beroepsmatig met asbest in aanraking (kunnen) komen, zoals professionals die werken in de renovatie of bij sloopaannemers, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, inzamelbedrijven, gebouweigenaren, aannemers of installateurs.

Na onze cursus Asbestherkennen op maat ben je in staat: risico’s van asbest goed in te schatten, asbest in diverse materialen herkennen en verantwoord handelen als asbest is ontdekt.

Cursusinhoud

 • Wat is asbest?
 • Historie van asbest
 • Verschillende soorten asbest
 • Veiligheidsbewustwording
 • De verwerking en toepassing van asbest in producten
 • Materiaalmonsters
 • Inventarisatierapporten
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Gezondheidsrisico’s

Cursusinformatie

 • Cursusprijs: €195,- excl btw (incl. cursusmateriaal dat als naslagwerk dient).
 • Certificaat: als je de cursus hebt gevolgd en de eindtoets, ontvang je het certificaat van deelname.
 • Locatie: Kuiperbergweg 14a, 1101 AG, Amsterdam.
 • Datum: iedere woensdag (start 10 februari 2021).
 • Tijd: 08:30 tot 13:00 uur.
 • Aantal cursisten: maximaal 10 deelnemers.
 • Cursusduur: 1 dagdeel.

Asbest: is een werkgever aansprakelijk?

Ook nu worden werknemers nog blootgesteld aan asbest. Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld? Het inademen van losse asbestvezels kan ernstige ziekten veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom. Asbestziekten openbaren zich na verloop van tien tot zestig jaar na de blootstelling aan asbest.

In Nederland zijn er tienduizenden slachtoffers. Sinds 1993 geldt strikte wetgeving voor asbestverwijdering. Tegenwoordig worden mensen nog steeds blootgesteld aan asbest, bijvoorbeeld doordat zij werken met bouwwerken die voor 1993 zijn gemaakt. Dit heeft geleid tot ontwikkelingen binnen het aansprakelijkheidsrecht, vooral ten aanzien van werkgevers.

Oorzakelijk verband

Werknemers die tijdens hun werkzaamheden zijn blootgesteld aan asbest kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel heeft de werkgever een zorgplicht jegens werknemers. Om met succes de werkgever aansprakelijk te stellen, zal de werknemer het causaal verband tussen de blootstelling aan asbest en de ziekte van de werknemer moeten aantonen.

Wanneer het gaat om beroepsziekten die geleidelijk ontstaan, kan dit lastig zijn voor de zieke werknemer. In dat geval komt de Hoge Raad de werknemer tegemoet. Wanneer de werknemer bij zijn werk is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen (zoals asbest), wordt het oorzakelijk verband aangenomen indien de werkgever geen maatregelen heeft genomen die nodig zijn ter voorkoming van de blootstelling aan deze stoffen.

Cursus Asbestherkennen van CheckYourSafety uit Amsterdam
Volg een cursus Asbestherkennen van CheckYourSafety uit Amsterdam

Zorgplicht werkgever

Toont de werknemer met succes aan dat hij gedurende zijn werkzaamheden voor de werkgever is blootgesteld aan asbest, kan dus worden aangenomen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is dan aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever ‘maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt’. Om te weten of een werkgever zijn zorgplicht is nagekomen in het specifieke geval van blootstelling aan asbest, is van belang wat ten tijde van die blootstelling de stand van de wetenschap was. En welke risico’s met het oog op de ernst van het gevaar bekend moesten zijn.

Samenvattend

Voor een werkgever blijft niet veel ruimte over om zich met succes erop te beroepen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad zal snel worden aangenomen dat een werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, indien hij zich na 1993 onvoldoende heeft voorgelicht over de gevaren van asbest en te weinig heeft gedaan om blootstelling van zijn werknemers met asbest te voorkomen.

Het is dus van belang asbest of asbest verdacht materiaal in een zo vroeg stadium te herkennen en op een juiste wijze te verwijderen. Hierdoor verklein je de risico’s. In de cursus Asbestherkennen op maat leer je in een ochtend asbest herkennen in bouwmaterialen, afval en de bodem. Naast specifieke informatie over asbest leer je aan de hand van foto’s en vele voorbeeldmonsters de diverse asbesthoudende materialen herkennen. De cursus voldoet aan de eindtermen voor basiskennis ‘asbestherkennen’.

Schrijf je nu in voor onze cursus Asbestherkennen

  Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden.