Direct contact? 020-4094695 info@checkyoursafety.nl

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de Bedrijfshulpverlening (BHV) georganiseerd is in zijn organisatie en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen een BHV-plan.

Door goede maatregelen te nemen en te noteren, blijven er altijd (andere) risico’s op de werkvloer. Voor deze risico’s beschrijft u in het BHV plan hoe uw organisatie om moet gaan met het voorkomen van niet op te losse risico’s.

Wie is er verplicht om een BHV-plan te hebben?
Vaak ontstaat er misverstand over het BHV-plan bij een eenmanszaak. Heb jij een eenmanszaak en je ontvangt geen bezoek, geen klanten? Dan is een BHV-plan niet verplicht. Bij elke andere samenstelling is een BHV-plan wel verplicht, deze kan op zijn beurt dan wel weer beknopt zijn.

De beknopte versie van het BHV-plan is voor ondernemingen tot vijftien werknemers, zonder bijzondere risico’s. De verplichte regels zijn terug te vinden in de arbowet artikel 3.

Wat staat er in een BHV-plan?
In het BHV plan vindt men welke werknemers een BHV certificaat hebben en wat de te volgen procedures zijn in geval van calamiteiten. Ook wel het ‘bedrijfsnoodplan’ genoemd. Tevens wat ook in het BHV plan genoemd moet worden, is de locatie van de verzamelplaats in het geval van een ontruiming. Een ‘BHV verzamelplaats’ is een veilige plek in de buurt, waar iedereen naar toe moet, zodat gecontroleerd kan worden of alle werknemers aanwezig zijn. Het is uiteraard essentieel dat iedereen deze verzamelplaats kent en er ook gebruik van maakt. Om deze reden stelt de Arbowet één ontruimingsoefening per jaar verplicht. Zodat iedere werknemer en BHV’er weten hoe zij moeten handelen wanneer een calamiteit plaatsvindt.

Hulp nodig bij een BHV-plan?
Wij helpen u graag een praktisch bruikbaar en goed beheersbaar BHV-plan samen te stellen. Een plan dat alle essentiële onderdelen bevat, kort en krachtig geformuleerd is en voor uw organisatie geschreven. Dit plan stellen wij op samen met een ontruimingsplan en/of risico inventarisatie. De samenhang tussen de rapportages worden op de juiste wijze binnen uw organisatie geïmplementeerd.

Voor een sluitend plan kunt u contact opnemen met ons.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte.

Uw naam

Uw e-mailadres