fbpx
VERVANGT HET CORONA-PROTOCOL DE RI&E? NEE!

VERVANGT HET CORONA-PROTOCOL DE RI&E? NEE!

Werkgevers hebben volgens de Arbowet een zorgplicht. Die bepaalt dat zij moeten zorgen dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen. Daarom moet de werkgever de risico’s rondom werk inventariseren in de RI&E. Omdat die altijd actueel moet zijn, horen nieuwe risico’s als het coronavirus daar ook in thuis. Corona-protocol of niet. Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie, die RI&E…

Read more

ZIJN ER TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE WEL GENOEG BHV-ERS AANWEZIG?

ZIJN ER TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE WEL GENOEG BHV-ERS AANWEZIG?

Tijdens een vakantieperiode draaien veel bedrijven op 60-70% van hun werknemers. Dit brengt risico’s met zich mee. De Arbowet schrijft voor dat er te allen tijde ‘voldoende’ bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Wat is ‘voldoende’? Over het algemeen rekent men op ‘1 BHV-er per 5 werknemers’. Dit wil niet zeggen dat als je bedrijf totaal 5 werknemers telt, er slechts maar…

Read more

EEN BEDRIJFSNOODPLAN IS VERPLICHT

EEN BEDRIJFSNOODPLAN IS VERPLICHT

Heb je hem weer met z’n ‘verplicht’ Inderdaad. Artikel 15 van de Arbowet verplicht elke werkgever of organisatie in Nederland om een bedrijfsnoodplan aanwezig te hebben. In een bedrijfsnoodplan wordt beschreven hoe BHV-ers, leidinggevenden, overige personeel en bezoekers moeten handelen in geval van een calamiteit. Een soort draaiboek, zeg maar. Vaak hecht men te weinig waarde aan het in het bezit…

Read more

EEN RI&E SAMENGEVAT IN JIP EN JANNEKE TAAL

EEN RI&E SAMENGEVAT IN JIP EN JANNEKE TAAL

Optimale arbeidsomstandigheden beginnen bij het hebben van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Maar wat is een RI&E nu eigenlijk? De naam zegt het eigenlijk al: een globale inventarisatie van alle risico’s die binnen je bedrijf kunnen voorkomen, en hoe deze aan te pakken. Deze maatregelen worden dan beschreven in het Plan van Aanpak. Op deze manier verklein je de…

Read more