fbpx

Verplicht energielabel C voor bedrijfspanden en kantoren

Ben je pandeigenaar van een kantoor/utiliteitsgebouw? Dan moet dit gebouw ten minste energielabel C hebben.
Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren en bedrijfspanden met tenminste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren en bedrijfshallen hebben een labelplicht.

Voor wie?

  • gebouweigenaren
  • ondernemers die gebruik maken van deze panden.

Wanneer?
De wijziging van het Bouwbesluit 2012 gaat in op 1 januari 2023.

(bron: RVO: ‘Energielabel C kantoren’).

Een brandveiligheidsinspectie ter voorbereiding
Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Hieronder valt ook de brandveiligheid. Ga je verbouwen of verduurzamen, dan moet je weten of een gebouw daadwerkelijk aan deze voorschriften voldoet. De functie van het gebouw bepaald aan welke brandveiligheidseisen moet worden voldaan. Met een brandveiligheidsscan, ook wel brandveiligheidsinspectie genoemd, brengen we alle eventuele gebreken in kaart.

Als pandeigenaar ben je niet verplicht om gebreken direct te verhelpen. Pas op het moment dat je aanpassingen gaat aanbrengen aan de betreffende locatie, ben je wél verplicht om te voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Welke soort inspectie
Ten aanzien van een inspectie is er een onderscheid te maken tussen een:

Quickscan brandveiligheid
Een compacte brandscan wat een goede weergave geeft van knelpunten en potentiële veiligheidsrisico’s.

Volledige brandveiligheidsscan
Een integrale controle van alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Een brandveiligheidsscan geeft concrete handvaten en een stappenplan om te komen tot een brandveilig gebouw.

Voor beide inspecties geldt, dat bevindingen overzichtelijk in een rapport worden weergegeven, inclusief afbeeldingen.

Neem nu contact met ons op.