Direct contact? 020-4094695 info@checkyoursafety.nl

Wanneer het erop aankomt is het prettig om te weten wie de BHV’er is binnen jouw organisatie. Op wie kan jij aan bij een ontruiming?

Uit onderzoek is gebleken dat
     Ruim 34% niet eens weet wie de BHV’ers zijn.
√     Ruim 30% niet weet waar de EHBO-koffer of brandblusser is.
     Ruim 45% heeft nog nooit een ontruiming geoefend
    Ruim 18% heeft nog nooit van een ontruimingsplan gehoord
     Ruim 14% weet zeker dat deze er niet eens is

De cijfers zijn verontrustend. Zeker wanneer het erop aankomt bij een ontruiming of het voorkomen van een brand.

Ontruimingsoefening
In de Arbowet staat bij richtlijn nr. 89/391/EEG omschreven dat de werkgever verplicht is om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De beste manier om ongevallen tijdens een evacuatie te voorkomen/ te verminderen is het organiseren van verschillende ontruimingsoefeningen. Natuurlijk zijn meerdere oefeningen per jaar beter dan één oefening. Eén oefening is natuurlijk beter dan geen oefening. Om die reden is het de plicht aan de werkgever, namens de Arbowet, om te zorgen voor minimaal één ontruimingsoefening per jaar.

Voor de ontruimingsoefening hebben de BHV’ers van de onderneming de cursus BHV gevolgd en goed afgesloten. Wanneer een ontruimingsoefening plaatsvindt wordt op dezelfde dag een korte opfriscursus georganiseerd (incompany) en worden de BHV’ers na de ontruimingsoefening geëvalueerd. Dit wordt genoteerd in de BHV-plan (map) waar ook de taken van een BHV’er staan omschreven. De taken die horen bij een BHV’er zijn;
   Starten van ontruiming
    Controleren ruimten
    Opvangen medewerkers op de BHV-verzamelplaats
   Opvang van externe hulpverleningsdiensten
    Afronding ontruiming va afloop van de noodsituatie

Opstellen van een BHV Plan
In een BHV-plan beschrijft u nog een aantal BHV onderwerpen, bijvoorbeeld; hoe uw organisatie omgaat met niet op te lossen risico’s. Het is lastig om zulke en andere vragen correct te beantwoorden.

Wij helpen u graag om een praktisch bruikbaar en goed beheersbaar BHV-plan samen te stellen. Een plan dat alle essentiële onderdelen bevat, kort en krachtig geformuleerd is en voor uw organisatie geschreven. Dit plan stellen wij regelmatig op samen met een ontruimingsplan en/of risico-inventarisatie. De samenhang tussen de rapportages worden op de juiste wijze binnen uw organisatie geïmplementeerd!

Wanneer u een BHV-plan heeft waarmee u alles goed en duidelijk kunt aantonen conformeert u zich aan de Arbowet, wanneer de arbeidsinspectie hierom vraagt en direct wilt inkijken.

We sluiten deze blog af met een drietal simpele regels vanuit de Arbowet. Deze regels kunt u zelf toetsen.
    Binnen 30 seconden van elke werkplek dient er een EHBO-Koffer aanwezig te zijn.
     Elk bedrijf moet minstens één BHV’er in huis hebben (€ 3000,- boete indien geen BHV’er
aanwezig).
     De loopafstand naar een brandblusser moet kleiner zijn dan 20 meter.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte.

Uw naam

Uw e-mailadres